E hënë, 02 maj, 2016

  Na kontaktoni

  Ju mund të na shkruani në adresën e mëposhtme ose të na dërgoni e-mail duke plotësuar formatin.

  VOA Albanian
  330 Independence Avenue SW
  Room #3720
  Washington, DC 20237
  USA

  E-mail: shqip@voanews.com
   
  Phone
  (202) 382 5494