E mërkurë, 26 nëntor, 2014

Media Arkivi

Sistemi i drejtësisë në Kosovëi
X
30.11.2013
Në Kosovë, zyrtarë vendas e ndërkombëtarë thanë sot se reformat e filluara në sistemin e drejtësisë po krijojnë mundësi për tejkalimin e sfidave me të cilat vazhdon të përballet ky sektor. Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, vendosja e sundimit të ligjit në tërë vendin dhe zvogëlimi i numrit të madh të lëndëve të pazgjidhura, janë radhitur ndër sfidat kryesore të sistemit të gjyqësisë në Kosovë.

Sistemi i drejtësisë në Kosovë

Publikuar 30.11.2013

Në Kosovë, zyrtarë vendas e ndërkombëtarë thanë sot se reformat e filluara në sistemin e drejtësisë po krijojnë mundësi për tejkalimin e sfidave me të cilat vazhdon të përballet ky sektor. Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, vendosja e sundimit të ligjit në tërë vendin dhe zvogëlimi i numrit të madh të lëndëve të pazgjidhura, janë radhitur ndër sfidat kryesore të sistemit të gjyqësisë në Kosovë.