Lidhje

Vetingu, Gjykata Europiane: Shkarkimi ish gjyqtares Xhoxhaj pa asnjë shkelje


Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut rrëzoi sot të gjithë pretendimet e ngritura nga ish anëtarja e Gjykatës Kushtetuese shqiptare Altina Xhoxhaj, për shkarkimin e saj nga detyra si pasjë e procesit të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve.

Zonja Xhoxhaj ishte ankuar për një proces, që sipas saj ishte zhvilluar në shkelje të disa prej parimeve të Konventës së të drejtave të njeriut. Duke u bazuar në Nenin 6 të Konventës, ish anëtarja e Gjykatës Kushtetuese në ankimimin e saj kishte pretenduar se “organet e vetingut nuk ishin të pavarura dhe të paanshme, pasi anëtarët e tyre nuk kishin profesionalizmin dhe përvojën e duhur, ishin emëruar pa përfshirjen e pushtetit gjyqësor dhe organet e vettingut kishin ngritur “akuzën” dhe vendosur njëkohësisht mbi thelbin e “akuzës”. Gjithashtu, duke u bazuar në nenin 6 të Konventës, ajo u ankua se procedurat në rastin e saj kishin qenë të parregullta për disa arsye”.

Por në njoftimin e vet, Gjykata Europiane vlerëson në të kundërt se nuk kishte patur asnjë shkelje. “Gjykata arriti në përfundimin se nuk kishte shkelje të nenit 6/1, pasi organet e vettingut kishin qenë të pavarura dhe të paanshme, procedurat kishin qenë të rregullta, shqyrtimi i ankimit të kërkueses në seancë publike nga Kolegji i Apelimit nuk kishte qenë i domosdoshëm dhe nuk ishte shkelur parimi i sigurisë juridike”.

Ish Gjykatësja Kushtetuese ishte ankuar gjithashtu se në procesin ndaj saj ishte shkelur dhe Neni 8 i Konventës (e drejta për respektimin e jetës private dhe familjare) duke pretenduar se shkarkimi i saj nga detyra kishte qenë arbitrar.

Por dhe në këtë rast Gjykata Europiane shprehet kundër duke nënvizuar se “shkarkimi nga detyra kishte qenë proporcional dhe ndalimi i përhershëm ligjor për të rihyrë në sistemin e drejtësisë për shkak të shkeljeve të rënda disiplinore kishte qenë në përputhje me garantimin e integritetit të detyrës së magjistratit dhe të besimit të publikut në sistemin e drejtësisë”.

Gjykata saktëson më tej se “ekzistenca e një game të kufizuar të masave disiplinore në Ligjin e Vetingut ishte në pajtueshmëri me frymën e procedurave të vetingut, të cilat, duke qenë një proces unik, kishin si qëllim të pastronin sistemin e drejtësisë nga elementët e korruptuar dhe të ruanin pjesën e shëndetshme të tij”. Sipas Gjykatës Europiane “ndalimi i përhershëm për të rihyrë në sistemin e drejtësisë për shkak të shkeljeve të rënda etike, i cili ishte vendosur nëpërmjet një ligji tjetër dhe gjente zbatim edhe ndaj kërkueses dhe personave të tjerë të shkarkuar nga detyra, kishte qenë i pajtueshëm me garantimin e integritetit të detyrës të magjistratit dhe të besimit të publikut në sistemin e drejtësisë. Ky ndalim ishte akoma më i justifikuar për shkak të kontekstit kombëtar të një shteti të së drejtës në konsolidim e sipër”.

Ish anëtarja e Gjykatës Kushtetuese u shkarkua nga detyra në vitin 2018, për shkak të problemeve që ju gjetën me pasuritë e deklaruara si dhe një episode konflikti interesi në gjykimin e një çështjeje.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG