Lidhje

BE nxit Kosovën për integrim më të madh të komuniteteve pakicë


BE nxit Kosovën për integrim më të madh të komuniteteve pakicë
BE nxit Kosovën për integrim më të madh të komuniteteve pakicë

Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të shtojë përpjekjet për integrimin ekonomik dhe social të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptas. Këto komente u bënë gjatë punimeve të konferencës së sotme me temën “Bashkimi Evropian dhe përfshirja e romëve, ashkalinjëve dhe egjiptasve – Një rrugë përpara për Kosovën”, në të cilën u diskutuan sfidat me të cilat përballen këto komunitete.

Drejtori për Ballkanin Perëndimor në Departamentin për Zgjerim të Komisionit Evropian, Pierre Mirel, i vlerësoi lartë dokumentet e hartuara deri tash për integrimin e romëve në jetën shoqërore e institucionale në Kosovë, por bëri thirrje për zbatim më të mirë në praktike të këtyre dokumenteve.

“Ne mendojmë se strategjia, plani i veprimit dhe korniza ligjore të cilën e ka miratuar Kosova janë dokumente e instrumente të mira. Çështja tani ka të bëjë me zbatimin e financimin e masave dhe me më shumë vullnet”, tha zoti Mirrel duke nënvizuar se mbrojtja e të drejtave të komuniteteve pakicë është një pikë referimi e procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian.

Përfaqësuesit e romëve numëruan disa nga sfidat me të cilat përballet ky komunitet, siç janë shkalla e lartë e varfërisë dhe mungesa e arsimit të përshtatshëm, ndërsa sipas deputetit të Parlamentit të Kosovës nga radhët e komunitetit rom Albert Kinolli, është edhe kthimi i dhunshëm i romëve nga vendet evropiane.

“Nuk jemi përkrahës të kthimit të dhunshëm në mënyrën e dëbimit siç ka ndodhur me romët e Rumanisë apo të Bullgarisë nga Franca, sepse mendojmë që ekzistojnë disa parakushte për kthimin e tyre të qëndrueshëm, siç janë, kthimi i pronave, ndërtimi i shtëpive të tyre, kurse për aftësi profesionale për të kthyerit, investime nga Bashkimi Evropian në Kosovë për biznese të vogla, në mënyrë që këta persona në të ardhmen e afërt të punësohen”, tha deputeti Kinolli.

Zëvendëskryeministri i Kosovës, Hajredin Kuqi, tha se qeveria e vendit është e përkushtuar për përmirësimin e gjendjes së këtyre komuniteteve.

“Sot, Kosova mund të thuhet se është një model i demokracisë multietnike, i përcaktuar për kapërcimin e dallimeve ndërmjet qytetarëve tanë, qofshin ato dallime etnike, kulturore apo religjioze. Përkushtimi ynë, për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve do të mundësoj qasje të barabartë të romëve në shoqëri, si qytetar të barabartë të vendit tonë, do të jetë i vazhdueshëm gjatë viteve në vijim për të arritur suksese qoftë në kornizën ligjore që garanton të drejtat dhe liritë e komuniteteve”, tha zëvendëskryeministri Kuqi.

Zyrtarë të Bashkimit Evropian thanë se rreth 10 milion romë jetojnë në vende të ndryshme evropiane dhe diskriminimi, margjinalizimi dhe përjashtimi i romëve nga jeta sociale radhiten si sfidat me të cilat ata përballen vazhdimisht. As Kosova nuk bën shumë përjashtim.

Të ngjashme

XS
SM
MD
LG